Home

De Beroepenavond Súdwest-Fryslân is geweest op 22 februari 2023.

Wie weet tot volgend jaar

Datum:

Woensdag 22 februari 2023

Aanvang: 19.00 uur

Locatie:

CSG Bogerman

Hemdijk 2, 8601XH Sneek

 

Speciaal voor alle leerlingen van

 HAVO 3, 4 en 5  en van het VWO 4, 5 en 6 in Súdwest-Fryslân wordt deze

Beroepenavond georganiseerd!

Ook niveau 4 studenten van ROC Friese Poort zijn welkom!

Een groot aantal enthousiaste beroepsbeoefenaren willen jou graag meer vertellen over hun beroep.