Organisatie

Parkeren

  • Ouders kunnen niet bij de school parkeren.
  • Parkeren langs de Almastraat is alleen toegestaan voor vergunninghouders.
  • U kunt parkeren op het Veemarktterrein tegenover de school

Foto- en filmopnamen

Er worden foto’s en video’s gemaakt voor intern gebruik en voor promotiedoeleinden. Wanneer u niet op de foto of video wilt worden opgenomen, kunt u dat kenbaar maken aan degene die de camera bedient.

www.rotarysneek.nl.logo